26.11.2018


Ježíškova vnoučata – podsedáky a časopisy

V rámci projektu „Ježíškova vnoučata“ jsme za seniory DPS vyslovili prosbu, že by si přáli podsedáky na venkovní sezení pro každého a předplatné časopisů. Ohlas na věnování dárků byl překvapivě veliký a Ježíškova vnoučata nám splnila všechna přání, ze kterých máme radost.

Touto cestou bychom chtěli znovu poděkovat

  • slečně Posltové a jejím dvěma přítelkyním, studentkám právnické fakulty, za 20 ks podsedáků na venkovní židle, které přišly osobně předat seniorům dne 25.11. – viz foto níže,
  • manželům Mazancovým za předplatné časopisu Blesk pro ženy, kteří přišli osobně s dětmi předat dárek dne 26.11. – viz foto níže,
  • panu Janu Trübswasserovi z Prahy za roční předplatné Mladé fronty,
  • paní Renatě Čornejové za roční předplatné časopisu Vlasta,
  • paní Erice Pýchové za roční předplatné časopisu Rytmus života.

Fotografie

Zpět na novinky