Prohlášení o přístupnosti


DPS Buštěhrad se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky dpsbustehrad.cz.

Stav souladu

Stránky umístěné na tomto serveru jsou vytvořeny s ohledem na přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly všechny důležité zásady přístupnosti podle metodik BFW, WCAG 1.0 a Best practice – Pravidla pro tvorbu přístupného webu připravené MICR pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Nepřístupný či částečně přístupný obsah

Některé odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativního text ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona)

Některé informace na tomto serveru jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z takových důvodů, že buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát XHTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké a je vhodné jejich stažení. Tyto dokumenty je možné zobrazit přímo ve většině moderních internetových prohlížečích podobně jako webovou stránku, případně je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 17.1.2021.

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem těchto internetových stránek Martinem Grossem.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: info@dpsbustehrad.cz

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

DPS Buštěhrad
Revoluční 323/6
273 43 Buštěhrad
e-mail: info@dpsbustehrad.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz