Povinně zveřejňované informace


1. Název

 • DPS Buštěhrad

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

 • DPS Buštěhrad, Revoluční 323, Buštěhrad 273 43

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • DPS Buštěhrad, Revoluční 323, Buštěhrad 273 43

4.3 Úřední hodiny

 • ve všední dny od 6.00 – 18.00 hod.
 • So, Ne, Sv a dovolená od 6.00 – 15.30 hod.

4.4. Telefonní čísla

4.5 Adresa internetových stránek

4.6 Adresa podatelny

 • DPS Buštěhrad, Revoluční 323, Buštěhrad 273 43

4.7 Elektronická adresa podatelny

4.8 Datová schránka

 • jpnkjie

5. Případné platby lze poukázat

 • Na bankovní účet vedený u Fio banky, č. 2300455903/2010

6. IČO

 • 69342288

7. Plátce daně z přidané hodnoty

 • CZ69342288

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

 • Příslušné informace lze získat osobně na adrese DPS Buštěhrad, Revoluční 323, Buštěhrad 273 43, případně zasláním dotazu na elektronickou adresu info@dpsbustehrad.cz.

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

 • DPS Buštěhrad nevydal dosud žádný právní předpis.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování
informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši
úhrad za poskytnutí informací

 • Nadřízený orgán za poslední dva roky nerozhodoval o žádné stížnosti na výši úhrady za poskytnutí informací.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

 • DPS Buštěhrad nepoužívá při poskytování informací žádné vzory licenčních smluv.

13.2 Výhradní licence

 • DPS Buštěhrad nepoužívá žádné vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona o
svobodném přístupu k informacím