15.12.2017


Ježíškova vnoučata

Akce „Ježíškova vnoučata“ vznikla na podzim roku 2016 na dvorku Českého rozhlasu v Jihlavě. Novinářka Olga Štrejbarová si při jednom svém natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Nápad byl na světě.

Během listopadu vkládali lidé na stránky www.jeziskovavnoucata.cz přání svých klientů a posluchači Českého rozhlasu je plnili a vlastně plní stále.

Náš domov s pečovatelskou službou se do akce přihlásil s přáním dostat jako dárek mobilní zahrádku. Přání nám splnily paní Vodrážková z Velkých Přílep a paní Zemanová z Neratovic, které nám mobilní zahrádku darovaly.

Dále jsme obdrželi voucher od Zahradnictví Truhlíkov v Líbeznici na nákup rostlin, který využijeme na jaře při osazování mobilní zahrádky a sadu zahradního náčiní.

Dalším dárkem jsou masážní míčky od paní Yvony Bouškové. Jedná se o 18 ks míčků ježek o průměru 5 cm a 18 ks masážních válečků hard.

Tímto všem dárcům mnohokrát děkujeme.

Fotografie

Zpět na novinky