O nás


Hospodaření

Základní údaje

Zřizovatel

MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1, Buštěhrad 273 43
Sídlo DPS : Dům s pečovatelskou službou
Revoluční 323, Buštěhrad 273 43
Druh sociální služby: pečovatelská služba
Identifikátor služby : 7155077 (registr poskytovatelů sociálních služeb ČR)

IČO: 69342288

Ředitelka DPS Buštěhrad : Šárka Vojnová
Revoluční 323 Buštěhrad
tel. 312 250 280, 724 881 210
e-mail: sarka.vojnova@dpsbustehrad.cz

Organizační struktura

 • ředitelka plný úvazek PO- PÁ 7:00 – 15:30 hodin
 • sociální pracovnice částečný úvazek PO- PÁ 8:00 – 13:30 hodin
 • dvě pečovatelky plný úvazek PO – PÁ 7:00 – 15: 30 hodin
 • dvě pečovatelky pracují na 12- ti hodinové směny ve střídavých intervalech krátký a dlouhý týden
 • dohoda o provedení práce – výpomoc v době dovolených a nemoci pečovatelek
 • účetní – dodavatelská firma

Vzdělávání pracovníků DPS Buštěhrad

Všichni pracovníci se průběžně zúčastňují vzdělávacích aktivit, seminářů, kurzů, školících akcí a konferencí, které proběhlo dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Všichni pracovníci pečovatelské služby absolvovali školení řidičů.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Úkolem všech zaměstnanců organizace je provádět vyhodnocování rizik, které jsou spojeny s výkonem činnosti všech zaměstnanců. V rámci BOZP se provedla školení, revize technických zařízení, používání ochranných prostředků.

Pečovatelská služba

Dům s pečovatelskou službou je příspěvkovou organizací města Buštěhradu. MěÚ Buštěhrad poskytuje k pronájmu 18 bytů v DPS Buštěhrad. Poskytuje terénní a ambulantní služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pečovatelská služba města Buštěhrad je registrovanou službu (7155077) na 55 klientů, která usnadňuje život klientů podporou a pomocí podle jejich potřeb, aby co nejdéle mohli žít ve svých domácnostech životem, na který jsou zvyklí. Služba se poskytuje na základě uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a klientem ve vymezeném čase v domácnosti osob a v zařízení sociálních služeb. Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších, prováděcí Vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy a Standardy kvality Pečovatelské služby města Buštěhrad.

Poskytované služby

Poskytujeme pečovatelskou službu ambulantní – v prostorách DPS Buštěhrad (osobní hygiena, pedikúra, masáže) a terénní – přímo v domácnosti uživatele.

Služba je poskytována sedm dní v týdnu:

 • ve všední dny od 7.00 – 19.00 hod.
 • v případě personálního oslabení (čerpání dovolené personálu, nemoc personálu) – So, Ne, Sv  od 7.00 – 16.30 hod.
 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu = pomoc při oblékání, pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při přesunu na vozík nebo lůžko, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru.
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu = pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, pomoc s celkovou hygienou těla, pomoc při péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC, výměna pomůcek u inkontinentních klientů.
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy = donáška nebo dovážka obědů, příprava snídaní a večeří v domácnosti uživatele.
 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti = běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při velkém úklidu a jeho zajištění, běžné nákupy velké nákupy, praní a žehlení prádla.
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím = doprovod k lékaři, na úřady a instituce, procházky.
 6. Základní sociální poradenství = pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 7. Fakultativní služby = související s poskytováním služeb, např. dovoz osobním vozem.
 8. Služby na které není naše zařízení registrováno a nejsou výše vyjmenovány vám pomůžeme zajistit v jiném zařízení.
 9. Veškeré služby jsou popsány v aktuálním ceníku služeb.
 10. Cílová skupina

Cílovou skupinou občanů, kterým je pečovatelská služba určena jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronických onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tato služba je poskytována obyvatelům DPS Buštěhrad, ostatním občanům Buštěhradu a občanům okolních obcí, se kterými má MěÚ Buštěhrad uzavřenou smlouvu. V současné době naše služby využívají obyvatelé z Buštěhradu, Lidic, Kněževsi, Středokluk a Stehelčevsi. Všechny informace o pečovatelské službě mohou občané čerpat z propagačních materiálů (letáky), které jsou umístěné u obvodního lékaře, na zubním středisku, v knihovně, vyvěšené na informačních tabulích, informace lze také získat z webových stránek. Obecní úřady okolních obcí jsou každoročně oslovováni s nabídkou našich služeb.

Investice

V červnu 2015 jsme zmodernizovali a zrekonstruovali kuchyň v zázemí DPS v rámci zkvalitnění pracovních podmínek pečovatelek (dezinfekce jídlonosičů, ohřívání obědů pro klienty) za pomoci Humanitárního fondu Středočeského kraje, od něhož jsme dostali finanční prostředky ve výši 83 % z celkové částky 121 000,- Kč, město Buštěhrad jakožto zřizovatel se podílel 5 % z celkové částky 121 000,- Kč, tímto oběma moc děkujeme.

V rámci zkvalitnění a rozvoje aktivního života seniorů jsme koncem července 2015 vybudovali pergolu, která slouží našim klientům jako odpočinkový kout. Během letních prázdnin jsme vybudovali z bývalé masérny denní místnost pro klienty z terénu. Z druhé části byla vybudována místnost pro naše klienty, kteří se zúčastňují v rámci aktivizace ručních prací. Masérnu jsme přesunuli do bývalé sesterny ve 2. poschodí.

V roce 2016 byla v přízemí zrekonstruována denní místnost pro pečovatelky.

Protože v DPS byly byty pouze pro jednotlivce, v roce 2017 jsme vybudovali byt v 2. patře pro manželský pár. Stavební úpravy proběhly z původní sesterny a koupelny (z denní místnosti pro klienty z terénu, která nebyla využívána). Rekonstrukce proběhla za podpory Středočeského kraje. Dále byla nově upravena místnost pro masáže ve 3. poschodí.

Průběžně rekonstruujeme všechny byty. K těmto rekonstrukcím dochází po uvolnění bytu původním klientem. Naší snahou je dle možností zvětšit ještě některé byty pro další manželské páry.

Dále byly pořízeny do každého poschodí DPS čističky vzduchu od firmy Zepter.

Další investicí v roce 2017 bylo pořízení vozidla FORD Transit Custom, který slouží k přepravě většího počtu osob a obědů.

V březnu 2018 proběhla rekonstrukce kanceláře ředitelky a účetní v přízemí DPS.

Návrhy a plány investic pro následující období

V roce 2018 máme v plánu výměnu výtahu. Zažádali jsme o dotaci Středočeský kraj. Dále bychom chtěli zastřešit pergolu na zahradě. Průběžně bude dále probíhat rekonstrukce bytů.

Aktivity obyvatel DPS

Příprava na stáří a s ním spojené změny duševní, fyzické i sociální se stále ještě stávají opomíjenou záležitostí i přesto, že starých lidí stále přibývá a neustále přibývat bude. Tato skutečnost by měla vést k zamyšlení nad tím, jakým způsobem by toto období u starých lidí mělo být stráveno. Především důstojně a kvalitně. V žádném případě by neměl starý člověk být diskriminován tím, že je „starý“, své stáří by měl prožít šťastně, klidně a spokojeně. Nedílnou součástí úspěšného stárnutí je důsledná aktivizace, která přispívá k harmonii tělesného a duševního potenciálu. Hlavním programem pro starší generaci by měl být aktivní život. Aktivizace seniorů by se měla týkat jak psychické, tak i fyzické stránky jednotlivce, ale v každém případě by se mělo přistupovat individualně podle jeho potřeb. Každá aktivita by měla být podmíněna tím, aby člověk chtěl, uměl a dané činnosti mohl provádět. Pečovatelská služba se neustále snaží klientům nabízet nové aktivity, které mohou přispět k plnohodnotnému života uživatelů.

Pravidelné aktivity po celý rok v DPS

Pravidelnou aktivitou seniorů je cvičení pro seniory pod vedením paní Jany Dlouhé z Pohody z Kladna. Toto cvičení je určeno pro všechny klienty, kteří si chtějí zlepšit a zdržet fyzickou kondici a tím i kvalitu svého života. Cvičení se koná každé úterý od 9:30 hod.

Každý měsíc se setkávají klienti se seniory z blízkého okolí v Kavárničce pro dříve narozené, která se koná ve společenské místnosti DPS. Kavárnička je doprovázena živou hudební produkcí. Přítomní tak prožijí nádherné odpoledne, při kterém se nejen setkají se svými známými u kávy a zákusku či chlebíčku, ale poslechnou si hudbu, mnohdy si i zazpívají a zatančí. Na tyto aktivity se senioři velmi těší a zúčastňují se ve vysokém počtu.

Průběžně nás po celý rok navštěvují děti z MŠ a ZŠ Buštěhrad, děti ze ZUŠ Buštěhrad pod vedením pana ředitele MgA Martina Fily při vystoupeních pro seniory. Návštěvu uskutečňují i děti z mateřského centra Pelíšek a dětského studia Sluníčko.

Příležitostně probíhá ve společenské místnosti promítání filmů.

Další aktivitou pořádanou v DPS je v grilování. Grilujeme venku, pokud počasí není shovívavé, máme možnost grilovat uvnitř budovy na elektrických grilech.

Díky vyššímu věku seniorů jednotlivé aktivizace jsou přizpůsobeny k jejich zdravotnímu stavu.

Po celou dobu jsou jim naše pečovatelky k dispozici a snaží se o to, aby se klienti do nabízených aktivit zapojovali.